Footer Logo

June 2, 2024

JUNE 02 Current Affairs Quiz 2024

JUNE 02 Current Affairs Quiz 2024

H ello Aspirants  WELCOME TO      KPSCJUNCTION.IN THIS IS OUR SITE WHERE YOU WILL GET ALL KPSC AND UPSC S...

May 1, 2024

May 01 Current Affairs Quiz 2024

May 01 Current Affairs Quiz 2024

H ello Aspirants  WELCOME TO      KPSCJUNCTION.IN THIS IS OUR SITE WHERE YOU WILL GET ALL KPSC AND UPSC S...

April 16, 2024

  KPSC Recruitment 2024 -ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ 2024

KPSC Recruitment 2024 -ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ 2024

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರೂಪ್ ‘ಎ’ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ‘ಬಿ’ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹ ...

April 6, 2024

One-liner Current affairs April 06,2024

One-liner Current affairs April 06,2024

Most Important GK One Liner Quiz Questions and Answer in English. Current Affairs One Liner is to ease off your preparation we are providing...
06 April  Current Affairs Quiz 2024

06 April Current Affairs Quiz 2024

H ello Aspirants  WELCOME TO      KPSCJUNCTION.IN THIS IS OUR SITE WHERE YOU WILL GET ALL KPSC AND UPSC S...

March 27, 2024

March 27  Current Affairs Quiz 2024

March 27 Current Affairs Quiz 2024

H ello Aspirants  WELCOME TO      KPSCJUNCTION.IN THIS IS OUR SITE WHERE YOU WILL GET ALL KPSC AND UPSC S...

Popular Posts

Followers