Footer Logo
Showing posts with label General Knowledge. Show all posts
Showing posts with label General Knowledge. Show all posts

October 5, 2021

General Knowledge Questions and Answers Series 19

General Knowledge Questions and Answers Series 19

ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ , WELCOME TO     KPSCJUNCTION.IN THIS IS OUR SITE WHERE YOU WILL GET ALL KPSC AND UPSC STUDY ...

September 29, 2021

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ, ಕಾರ್ಯ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ, ಕಾರ್ಯ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

 ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ, ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ, ಐಸಿಎಸ್‌ಇ 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ...

September 5, 2021

General Knowledge Questions and Answers Series 18

General Knowledge Questions and Answers Series 18

ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ , WELCOME TO     KPSCJUNCTION.IN THIS IS OUR SITE WHERE YOU WILL GET ALL KPSC AND UPSC STUDY ...

September 3, 2021

General Knowledge Questions and Answers Series 17

General Knowledge Questions and Answers Series 17

ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ , WELCOME TO     KPSCJUNCTION.IN THIS IS OUR SITE WHERE YOU WILL GET ALL KPSC AND UPSC STUDY ...

Popular Posts