Footer Logo
Showing posts with label General Knowledge. Show all posts
Showing posts with label General Knowledge. Show all posts

June 4, 2023

karnataka  cabinet ministeres list 2023

karnataka cabinet ministeres list 2023

 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾ...

April 3, 2022

General Knowledge Questions and Answers Series 22

General Knowledge Questions and Answers Series 22

ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ , WELCOME TO     KPSCJUNCTION.IN THIS IS OUR SITE WHERE YOU WILL GET ALL KPSC AND UPSC STUDY ...

March 19, 2022

General Knowledge Questions and Answers Series 21

General Knowledge Questions and Answers Series 21

ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ , WELCOME TO     KPSCJUNCTION.IN THIS IS OUR SITE WHERE YOU WILL GET ALL KPSC AND UPSC STUDY ...

February 14, 2022

Economic Survey  Kannada Quiz 2022

Economic Survey Kannada Quiz 2022

HI EVERYONE WELCOME OUR SITE KPSCJUNCTION.IN FOLLOW OUR SITE FOR DAILY CURRENT AFFAIRS, CURRENT AFFAIRS QUIZ, NEWSPAPERS COLLECTIONS, IMP...

February 2, 2022

Free Coaching for KAS  CLASSES 02-02-2022

Free Coaching for KAS CLASSES 02-02-2022

  HI EVERYONE WELCOME OUR SITE  KPSCJUNCTION.IN FOLLOW OUR SITE FOR DAILY CURRENT AFFAIRS, CURRENT AFFAIRS QUIZ, NEWSPAPERS COLLECTIONS, IMP...

January 23, 2022

Subhash Chandra Bose Quiz Questions and answers 2022

Subhash Chandra Bose Quiz Questions and answers 2022

  1. ನೇತಾಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ 2. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿದರು? ಉತ್ತರ: 1897 3...

December 1, 2021

General Knowledge Questions and Answers Series 20

General Knowledge Questions and Answers Series 20

ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ , WELCOME TO     KPSCJUNCTION.IN THIS IS OUR SITE WHERE YOU WILL GET ALL KPSC AND UPSC STUDY ...

Popular Posts

Followers