Breaking

RECOMMENDED BOOKS FOR EXAMS

Blog Archive

Showing posts with label ರಾಜ್ಯ. Show all posts
Showing posts with label ರಾಜ್ಯ. Show all posts

Saturday, September 5, 2020

Karnataka approves New Information Technology Policy

10:00 PM
ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ...