Search Bar

Breaking

Showing posts with label ರಾಜ್ಯ. Show all posts
Showing posts with label ರಾಜ್ಯ. Show all posts

Saturday, September 5, 2020

Karnataka approves New Information Technology Policy

10:00 PM
ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ...

Popular Posts

Contact Form

Name

Email *

Message *

Follow by Email

Recent